Kategóriák
család csoportkép egyház emberek Rapajkó történelem

A házukban ma görögkeletiek imádkoznak

Ezen a kb. 1920-30-as években készült fotón a következő személyek  láthatók: Zielbauer Mátyásné (Poszmayer Teréz, szül. 1887-ben),  Zielbauer Magdolna, későbbi Singer Mihályné (1908-), ifj. Zielbauer Mátyás (szül. 1909), Zielbauer Mátyás (1887-1942, valószínűleg katonatiszt volt.)

Ennek a felvételnek tulajdonképpen az a legnagyobb érdekessége,  hogy a képen látható  családnak a háza még ma is áll a Lőkösházi úton,  és amit a helyi görögkeleti vallási közösség “templomként” használ!

A fotó Szabó Pálné Zielbauer Franciska tulajdona.

Rapajkó Tibor

Kategóriák
archiv csoportkép emberek iskola

Egy régi csoportkép az iskolából

Nemrég érkezett hozzánk ez a szép csoportkép, mely az 1958-59-es tanév német tagozatos második osztályát ábrázolja.

Az 1958-59-es tanév német tagozatos 2. osztálya
Az 1958-59-es tanév német tagozatos 2. osztálya

A képen láthatók:
Balról- Felső sor: Radnai Ferenc, Stierb ?Ferenc?, Marossy László, Opra Péter, Leiszt Antal, Csigér Péter, Dán Ferenc, Niedermayer József
Középső sor: Alb Anna, Strifler Éva, ?Méri Éva?, Marossy Józsefné Schwetter Erzsébet (osztályfőnök), Szőke Erzsébet, Balázs Jolán, Wittmann Erzsébet
Alsó sor: Nedró Vazul, Kovács Imre, Nánási Mihály

Köszönjük a szép felvételt Sinkóné Marossy Máriának!

Kategóriák
archiv egyház emberek esemény politika Rapajkó szakma történelem utazás

Ruck György, az első Eleken született plébános

Az eleki plébánián találtunk egy Karlsruheban (Németország) 1977-ben kiadott emlékkártyát,  amely egy jelentős eleki személyiség halálának állít emléket.

Egy olyan emberről van szó,  aki száz éve született Eleken,  egészen pontosan 1912.  február 12-én,  és valószínűleg ő az,  aki elsőként lett eleki születésűként plébános is!

A halotti anyakönyvből azt is sikerült megtudni,  hogy egyszerű földműves családból származott,  a szülők:  Ruck Mihály és Ament Rozál voltak. A szülői ház a 407. számú volt,  ami ma valószínűleg a Lőkösházi úton található húsboltnak felel meg.

Ruck Györgyöt 1937. május 2-án Szegeden szentelték pappá,  mint ahogy az utólagos anyakönyvi bejegyzés is bizonyítja,  illetve ez az emléklap is.

Sajnos nem  tudjuk azt,  hogy utána hol volt plébános.,  de azt viszont tudjuk,  hogy 1945 után az egyik eleki német transzporttal ő is elhagyta Magyarországot.

Valószínűleg Németországban ő lehetett az “eleki németek plébánosa”,  hisz  1948-62-ig Eutingenben,  1962-73-ig pedig Wöschbachban volt plébános.

Sajnos viszonylag fiatalon halt meg 1977. július 10-én Donaueschingenben. (Az elhalálozását,  így annak okát sem írták be utólag az eleki keresztelési anyakönyvbe.)

Egy olyan eleki emberről emlékeztünk meg,   aki egy nagyon nehéz történelmi helyzetben volt több ezer ember lelki támasza,  így lehetővé  tette azt,  hogy pl. még mostanság is viszonylag sokan hazalátogathatnak az egykori elűzöttek,  illetve leszármazottjaik Elekre!

Rapajkó Tibor

Kategóriák
épületek egyház esemény fotózás ipar művészet Rapajkó szakma tájkép technika utazás

Eleki bélyegek

2010-ben, a világtalálkozón lehetett városunkban először olyan bélyegeket vásárolni,  amelyeken helyi nevezetességek láthatók (templom,  kút,  kiűzetési emlékhely).

A nem is annyira merésznek tűnő magán jellegű kezdeményezés igen sikeresnek volt tekinthető,  hisz ezek a bélyegek hamar elfogytak,  így természetes volt,  hogy 2012-ben ismét legyenek eleki bélyegek.

Ezen szép bélyegek ára a mindenkori hivatalos tarifának megfelelőek,  így pl. 2012-ben 105 forintért lehet megvásárolni az eleki postán,  ha egyáltalán még kaphatóak!

(Különben bárki készíthet magán jellegű,  de mégis hivatalos  bélyegeket a Magyar Posta segítségével.)

Tudomásunk szerint eddig nem sok ilyen,  elekihez hasonló bélyeget adtak ki!

A most bemutatott bélyegeken szereplő nevezetességeket Klemm Tamás fényképezte.

Rapajkó Tibor

Kategóriák
archiv emberek esemény ipar Rapajkó szakma technika utazás

Strifler Pál 90 éves – Isten éltesse!

Paul Strifler valószínűleg a kevés eleki egyike, akik tehetségüknek köszönhetően

Göncz Árpád kezet fog Strifler Pállal
Göncz Árpád kezet fog Strifler Pállal

szakterületükön eljutottak a a csúcsra. Elmondhatjuk, hogy szakmájában világhírre tett szert, amire a mai Eleken is büszkék lehetünk!

Az anyakönyvi bejegyzés szerint Strifler Pál Ede 1922 augusztus 2-án született Eleken. Szülei Strifler Pál gépész és Klemm Franciska voltak. 

Kategóriák
esemény modern politika rólunk történelem

Koszorúzás után a Kiűzetési Emlékműnél

A magyarországi németek kiűzésének emlékműve a koszorúzás után, 2012. augusztus 6., 12: 20 perckor
A magyarországi németek kiűzésének emlékműve a koszorúzás után, 2012. augusztus 6., 12: 20 perckor
Kategóriák
Uncategorized

Újabb háborús “emlék” került elő

A II. világháborúban használt robbanóeszközök közül még manapság is sok kerül elő földmunkálatok végzésekor. A háborúban fel nem robbant hadianyagok még ennyi idő elteltével is képesek emberi élet kioltására. Ha ilyet találunk azonnal értesíteni kell a rendőrséget, vagy a polgármesteri hivatalt.

Egy ilyen háborúból visszamaradt aknavető gránát került elő a mai napon Kétegyháza – Elek közt, kétegyházi közigazgatási területen.

Az aknavető gránátot a rendőrség körbekerítette.

A talajművelés során keletkező károsodások, roncsolások valamint a robbanóanyag kikristályosodása miatt igen instabillá válhatnak ezek a robbanó szerkezetek. Lehetőség szerint senki se fogja meg vagy mozdítsa el, ha ilyet talál.

Jól látszik, hogy a talajművelés mennyire megrongálta a gránátot. Ezért is különösen veszélyes!

Wittmann Attila

Kategóriák
család emberek közigazgatás politika Rapajkó szakma történelem technika utazás

Eleki flottillás

A képen egy olyan ma is Eleken élő személy látható,  aki 1963-65-ig Újpesten szolgált a Honvéd Folyami Flottillánál,  hisz sorkatonaként oda kellett mennie,  de alföldiként,  elekiként mégis helyt tudott állni!

Tudomásunk szerint rajta kívül még egy eleki szolgált a flottillánál,  de az ő egyenruhájuk már nem egyezett meg a a képen látható viselettel.

Az egykori matróz manapság is elismert szakembernek számít,  a teljes nyilvánossággal azonban most nem kívánt élni.

Rapajkó Tibor

Kategóriák
archiv építészet épületek egyház közigazgatás mezőgazdaság művészet Rapajkó szakma tájkép történelem

“Elek helysége belső telkeinek térképe” (1844)

Ha jobban megnézzük ezt az 1844-ben készült eleki térképet,  akkor azt tudjuk mondani,  hogy a mai utcák elrendezése a központban megegyezik az akkorival! (Akkor pl. még nem létezett Újtelep sem.)

Ezt a térképet Száll Antal egykori eleki plébánosnak (1819-75) köszönhetjük,  aki viszont felajánlotta a köznek, vagyis akkori megfogalmazásban:  Elek mezőváros közönségének.

Tudomásunk szerint az 1990-es években ez az eredeti térkép bekeretezve az eleki plébánián volt látható

Vajon ki tudja a térképen elhelyezni lakóházának a helyét?(Utcanevek Eleken valószínűleg csak a XIX. század második felétől léteznek,  addig csak házszámok voltak.)

Rapajkó Tibor