Kategóriák
archiv épületek család emberek munka szakma történelem

Az eleki patikus, Hammer Rudolf

Hammer Rudolf az eleki Jézus Szíve Gyógyszertár első gyógyszerésze volt.
1895-ben született Eleken. 1916-tól 1922-ig orosz fogságba esett, Tomszkban gyógyszerész gyakornokként dolgozott egy kórházban. Diplomáját 1924-ben Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg kitűnő eredménnyel.

Hammer Rudolf és felesége 1926-ban
Hammer Rudolf és felesége 1926-ban

1926-ban feleségül vette az eleki születésű Hammer Alojziát. Négy gyermekük született: Rudolf(1927), Lívia(1930), Stefánia(1936), Zsuzsanna(1940). Felesége házának üzlethelyiségeiből alakította ki a mai gyógyszertár helyiségeit Jézus Szíve Gyógyszertár néven. Patikusként Eleken 1950-ig dolgozott az államosításig.

Kategóriák
archiv csoportkép egyház emberek iskola mezőgazdaság munka Rapajkó szakma történelem

Eleki iskolai életképek az 1920-30-as évekből

Kertészek egy csoportja
Kertészek egy csoportja

Eleken egy negyed századig (1925-50) fejtették ki áldásos tevékenységük az iskolanővérek (S.S.N.D). Az általuk vezetett eleki iskolában is nagyon komolyan vették az egyházi és a hazafias nevelés mellett az életre való felkészülést,  vagyis fontosnak tartották a kétkezi munkát is.

(A négy elemi után lehetett gazdasági iskolába jelentkezni, ami hároméves volt,  illetve polgáriba,  ami viszont négyéves volt,  de mindkét iskolatípus az iskolanővérek irányításával működött,  a most közölt fényképek valószínűleg a gazdasági iskolában készültek!)

Jogos a büszkeség,  a közös munka meghozta gyümölcsét
Jogos a büszkeség, a közös munka meghozta gyümölcsét

A fényképek tanúsága szerint a diákok szerethettek itt tanulni,  és a  jó családi háttér miatt örömmel végezték el a különböző gyakorlati feladatokat is. (Az egykori iskola helyén,  illetve megmaradt épületeiben található a mai általános iskola központi része.)

Kiállítás a tanulók munkáiból
Kiállítás a tanulók munkáiból

Az itt tanuló diákok nem csak a földeken jeleskedtek,  hanem pl.  megtanultak varrni,  hímezni,  de befőttet elrakni is,  amelyek ilyen szempontból garantálták azt,  hogy jó feleségek,  családanyák legyenek!

Ünneplőben az iskola udvarán,  jobbra dr.  Csepregi Imre (1876-1854)
Ünneplőben az iskola udvarán, jobbra dr. Csepregi Imre (1876-1954)

Dr. Csepregi Imre eleki plébános (1913-31) sokat tett azért,  hogy Eleken is tanítsanak apácák,  de ő is tanított itt helytörténetet (Heimatkunde),  ami nem kis dolog, hisz ő maga nem volt német származású.

A most bemutatott fényképeket az eleki plébánián találtuk.  Sajnos nincs rajtuk,  mikor készültek és pontosan mit is örökítették meg.

Szerintünk 1925-31 közötti időszakról lehet szó,  hisz az egyik fotón maga Csepregi is látható,  és az iskolát pedig 1925-ben alapították.

Ezen képeknek azonban most azért akarunk nagyobb nyilvánosságot adni,  mert abban reménykedünk,  hogy többen felismerik szüleiket,  nagyszüleiket,  illetve esetleg információval is fognak szolgálni.

Úgy hisszük,  a képen láthatók közül nem kevesen voltak azok,  akik az 1940-es évek közepén önszántukon kívül “eljutottak” az akkori népnyelven csak “paradicsomnak” nevezett valamelyik szovjet munkatáborba,  illetve elüldözöttként meghalt az óhazában,  de lehet,  hogy volt közöttük néhány szerencsés is. Az azonban biztos, hogy a későbbiekben az iskolában tanultakat jól tudták hasznosítani.

Talán még nem túl késő,  hogy  a képen látható eleki leányokról megtudjunk valamit!

Rapajkó Tibor

Kategóriák
archiv csoportkép emberek iskola történelem

Iskolai csoportkép 1930 körül

Valószínűleg az 1930-as évek elejéről származhat a következő csoportkép az iskola egyik elsős vagy másodikos fiú osztályáról.

Általános iskolai csoportkép az elsős fiúkról 1930 körül
Általános iskolai csoportkép az elsős fiúkról 1930 körül

Sajnos nem tudjuk azonosítani a kép szereplőit, de egész biztosan az eleki általános iskola egykori diákjai vannak a képen. Az eltelt nyolcvan-egynéhány év és az egységes frizurák nem könnyítik a személyek felismerését!

Néhányan egy kis füzetkét vagy kartonlapot tartanak maguk elé, talán elsőáldozási emléklap lehet?

Kategóriák
archiv épületek csoportkép emberek szakma történelem

Polgári iskola – a régi időkben

Ezt a képet az iskola digitális állományai között találtuk, a ma már szociális foglalkoztatóként működő egykori polgári iskola látható rajta, régi fényében. A tűzfali homlokzatán egy szépen kidolgozott koronás állami címer is látható, lentebb pedig egy nagy tábla, jelezvén, hogy ez egy Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola.

Az eleki Polgári Fiúiskola az 1930-as években
Az eleki Polgári Fiúiskola az 1930-as években