Kategóriák
archiv esemény háború politika Rapajkó történelem

Az 1956-os forradalom leverése utáni napok Eleken

Nem olyan régen  a véletlennek köszönhetően  hozzá tudtunk jutni  két korabeli dokumentumhoz fénymásolt formában,  egy jegyzőkönyvhöz és egy hivatalos levélhez,   amelyeknek  köszönhetően  valamiféle betekintést kaphatunk  ezen vészterhes időszak  két napjába.

Mint közismert 1956.  október 23-november 4-e között Magyarország világtörténelmet írt azáltal,  hogy  fegyverrel  szembe szállt az akkori kommunista világhatalommal,  a Szovjetunióval,  illetve ezen rövid időszakban  visszaállították a többpárti demokráciát is,  de a kedvezőtlen világpolitikai  helyzet miatt,  illetve “némi”  belső erővel sajnos mégis leverték a forradalmat,  de az egész  mégis komoly nyomot hagyott maga után,  és  1989. október 23-a óta ezen forradalom  és szabadságharc kirobbanásának a napja az egyik legfontosabb  nemzeti ünnepünknek számít!

Most pedig térjünk vissza gondolatban  az 1956.  november 6-i Elekre,  vagyis a forradalom leverése utáni  második naphoz!  Ekkor ülésezett a helyi Forradalmi Bizottság,  a jegyzőkönyv szerint  a következők voltak jelen:  P. Nagy Mihály,  Barják Ferenc és Nyeste Pál az MKP,  valójában az MSzMP (azokat képviselte,  akik leverték a forradalmat).