Kategóriák
csoportkép egyház emberek esemény háború történelem utazás

Méltó módon emlékeztek meg az elekiek a kényszermunkára hurcoltakról

Január 19-e néhány éve már a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja. 1946-ban e napon indult el az első szerelvény “kitelepített” Budaörs állomásáról, amivel kezdetét vette a német származású magyar polgárok elüldözése.A hideg idő ellenére számosan vettek részt az ünnepségen. A hideg idő ellenére számosan vettek részt az ünnepségen.

Az eleki ünnepséget idén január 17-én tartották, a kiűzetés emlékművénél. Klemm Tamás, az Eleki Németek Egyesülete bevezető szavai után Mester Klára, az általános iskola egykori tanára és névadója, Dr. Mester György lánya tartotta. Verset Kocsisné Pelle Erzsébet, az Eleki Németek Egyesülete alelnöke mondott.

Az ünnepi műsorról az ElekTV felvételt készített, amely itt tekinthető meg.

Az ünnepi műsor után a körülbelül 65 vendég – közöttük megyénk nemzetiségi önkormányzatainak küldöttségei, a különböző intézmények dolgozói, valamint a város polgármestere – a katolikus templomba ment, ahol Máté János plébános az elhurcoltak emlékére ajánlott misét celebrált.

A mise után a résztvevők a Leimen-házban szerény megvendégelésben vettek részt, mely során alkalom nyílott beszélgetésekre, találkozásokra. A plébános úr is eljött, és ministránsaival megáldotta a házat.

Az összejövetelre meghívtuk a Szovjetuniót megjárt még élő egykori kényszermunkásokat is, akik közül ketten, Finta Elekné Jámbor Aloisia és Leiszt Magdolna tudott eljönni.

Az eleki német nemzetiségi önkormányzat jóvoltából a szervezők az emléknap alkalmából szép ajándékcsomaggal lepték meg őket.

A vendégek és a vendéglátók a kedélyes együttlét után kora délután vettek búcsút egymástól.

Kategóriák
emberek háború közigazgatás politika Rapajkó utazás

Két térkép a magyarországi németekről

Magyarország területén arányában a legtöbb német 1890-ben élt, hisz  az akkori országos népszámlálás szerint hazánk össznépessége 15. 261. 000 fő volt,  amiből  1. 999. 000 fő jelentette  a német népességet, ami  13, 1 %-ot tett ki.

A következő népszámlálási adatok viszont csökkenést jelentenek,  ami részben magyarázható az önkéntes asszimilációjával,  illetve a területi veszteségekkel is

Az viszont érdekes,  hogy 1920-ban vallották magukat legtöbben németnek,  a 7. 987. 000 össznépességből 550. 000-en,  vagyis 6, 9 %-ban,  1941-ben egy teljesen más történelmi helyzetben is “csak ” 5, 1%-ban (475. 000-en),  a mai Magyarország területén akkor 10.  245. 000-en éltek.

Érdemes összevetni az egykori és a mostani helyzetet bemutató térképet.

A magyarországi németség 1930-ban

Egykoron,  még a megcsonkított országban is a Dunántúlon élt a legtöbb német,  főleg Baranyában, Veszprémben,   Komáromban,  de pl. Sopronban és környékén is.

A térképen is jól látszik,  hogy a Duna mentén Bácskában is sok német élt akkor.

Trianon következtében az eleki és az almáskamarási németek szó szerint a határ mellé szorultak,  pedig közismert,  hogy ” Eleken túl is” élnek németek.

A térképen nem tüntetik fel Mezőberényt név szerint,  csak az ott élő németség “szigetét”.

A magyarországi németség 2001-ben

Ehhez képest jóval kedvezőtlenebb állapotokat olvashatunk le a mostani térképről,  vagyis 2001-ből. (Sajnos.)

2001-ben hazánk népessége 10.  245. 000 főre csökkent,  amiből csak  34 ezren vallották magukat németnek,  ami csak 0,  3%-nak felel meg!

Eleken 2001-ben 99-en vallották azt,  hogy otthon németül beszélnek,  ami a tragikus előzmények miatt nem is olyan rossz arány az 5. 500 fős össznépességen belül.

A németség arányának tragikus változása az 1945 utáni elűzetéssel magyarázható,  hisz az ország ekkor veszítette el a németség kb. 2/3-t!

Éppen ezért örülhetünk annak,  hogy az egykori tömb német területek helyén megfogyva,  de törve nem ma is él egy viszonylag jelentős német népesség,  főleg a Dunántúlon! (Ezek főképpen a  rendszerváltoztatással magyarázhatók.)

Az már tragikus,  hogy a mostani állapotokat bemutató térkép már fel sem tünteti Eleket,  csak Almáskamarás területét,  vajon miért?

Az viszont érdekes,  hogy az előző térkép nem tud pl. a borsodi,  szabolcsi németekről.

Azt azért el kell mondanunk,  hogy 1994-98-tól a mai Békés megyében a következő településeken működnek német nemzetiségi önkormányzatok:  Gyula,  Elek,  Almáskamarás, Gyomaenrőd, Mezőberény,  Orosháza, Kétegyháza. (A most bemutatott térképek sem tüntetik fel ezeket a településeket,  csak töredéküket!)

A Rubicon 2012 novemberi lapszáma

Akik kíványcsiak arra,  hogy mikor és miért érkeztek Magyarországra németek,  illetve milyen tragédiákat kellet elszenvedniük,  azok olvassák el a Rubicon 2012 novemberi lapszámát (www.rubicon.hu),  a térképeket és az egyéb adatokat mi is onnan vettük át.

Rapajkó  Tibor